Záznam

28.9.2020 09.00h pondělí

Slavnost sv. Václava, mučedníka

Mons. Vojtěch Cikrle (biřmování)

Záznam

Obraz


Stáhnutí nahrávky

obraz

Zde je přístupný archiv přenosů.

Připomínky prosíme na mail prenosy@svtomas.net