Záznam

28.9.2020 09.00h pondělí

Slavnost sv. Václava, mučedníka

Mons. Vojtěch Cikrle (biřmování)

Záznam

Obraz

Zvuk


Sledovat záznam v externím prohlížeči

mp3 (pouze zvuk)
mp4

Stáhntí souboru

obrazzvuk

Zde je přístupný archiv přenosů a zde nastavení prohlížeče

Připomínky prosíme na mail prenosy@svtomas.net